Mogul 2T SAE 40 - 500ml

Vyprodáno

Popis:
MOGUL 2 T je motorový olej střední výkonnosti, vyrobený z kvalitních ropných základových olejů získaných moderní hydrogenační technologií a zušlechťujících přísad, sloužících zejména ke zlepšení mazacích vlastností, ochranných schopností proti korozi, k modifikaci tvorby karbonových úsad aj.

Užití:
Je určený k mazání dvoudobých benzinových motorů se středními požadavky na užitné vlastnosti oleje (např. starší motocykly, automobily, motorové pily, zahradní mechanizace aj.), které se mažou směsí oleje s benzinem nebo pomocí dávkovacího čerpadla.
S palivem se mísí obvykle v poměru 1:40 nebo podle doporučení výrobce motoru.
Používá se celoročně.

Klasifikace, specifikace:
API TB

Charakteristické vlastnosti:
• zajišťuje spolehlivé mazání všech pohyblivých částí dvoudobých motorů (chrání proti opotřebení pístu, pístních kroužků, stěn válců, ložisek)
• umožňuje bezproblémový celoroční provoz
• zabraňuje tvorbě vysokoteplotních karbonových úsad na pístové skupině, na svíčkách i ve výfukovém potrubí; pokud se vytvoří, zajišťuje jejich snadné samovolné odstranění (křehké úsady)
• velmi dobře chrání vnitřní části motoru proti korozi i při jeho odstávce po delší dobu
• snadno se mísí s benzinem

65,00 Kč